Till innehåll på sidan

Sexuella trakasserier inom akademin

Välkommen! Här finns allt du behöver för att lämna uppgifterna till SCB.

Lämna uppgifterna

Logga in

Du kan när som helst avbryta och spara inmatade uppgifter till ett senare tillfälle.

Behöver du nya inloggningsuppgifter? Vill du ändra de uppgifter som du har skickat in? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Undersökningen syftar till att ge en bild av hur sexuella trakasserier kommer till uttryck inom högskolor och universitet, vilka konsekvenser det får både för individer och akademin som helhet.

Enkätfrågor har hämtats bland annat från

  • Copenhagen Psychosocial Questionnaire (COPSOQ)
  •  Workplace Incivility Scale (WIS)
  • Latcheva (2017) och Lundgren mfl. (2001)

Instruktioner

Svara på frågorna utifrån din situation som student, doktorand eller anställd inom universitet eller högskola. Om vi vill att du ska svara för någon särskild period av din tid inom akademin står det i frågan. Svara utifrån dina personliga erfarenheter.

Tidsplan

Insamlingen öppnar onsdagen den 5 maj 2021 och stänger fredagen den 2 juli 2021.

Vanliga frågor

Jag har tappat bort mina inloggningsuppgifter. Hur får jag nya?

Kontakta oss via enkat@scb.se eller på telefonnummer 010-479 69 30 så skickar vi nya. 

Kommer jag få en pappersenkät hemskickad?

Enkäten om sexuella trakasserier i akademin erbjuds enbart som webbenkät. Vi hoppas att du vill svara ändå.

Ta del av den färdiga statistiken

Enkätsvaren kommer att användas för analys och färdigställas till resultat som kommer att presenteras dels i vetenskapliga rapporter på svenska, dels publiceras i engelskspråkiga vetenskapliga tidskrifter. Resultaten kommer också att presenteras vid konferenser. Publicering av resultaten på svenska planeras preliminärt till mars 2022. Om du vill följa projektet och publikationerna kan du besöka:

Genusprogrammet

Juridisk information

Det kommer inte att framgå vad just du har svarat när undersökningens resultat redovisas. Uppgifter om enskildas personliga och ekonomiska förhållanden skyddas av sekretess och alla som arbetar med undersökningen har tystnadsplikt. Sekretessen gäller enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Samma sekretesskydd gäller hos Karolinska institutet. Mer juridisk information finns i brevet med inloggningsuppgifter du har fått hemskickat.

Se även

In english

Om du känner oro eller har frågor

Om du känner oro eller har frågor och funderingar kring sexuell utsatthet på din arbetsplats kan du vända dig till ditt arbetsmiljö- eller likabehandlingsombud, din företagshälsovård, personalavdelning, personalansvarig eller din fackliga företrädare.

Du kan också vända dig till en nationell stödorganisation:

kvinnofridslinjen

RFSL stödmottagning  

Hjälplinjen vid oönskad sexualitet:

PrevenTell 

Kontakta oss

Genusprogrammet

För frågor om undersökningen.
E-post
genusprogrammet@ki.se

Uppgiftslämnarservice

Telefon
010 479 69 30
Öppettider:
Måndag-torsdag 08.00-21.00
Lunchstängt 11:00-12:00
Fredag 08.00-17.00
Söndag 16.00-21.00
E-post
enkat@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/akademin