Till innehåll på sidan

Verksamheter som bedriver förskola eller pedagogisk omsorg

Lämna uppgifterna

Logga in

På uppdrag av Skolverket samlar SCB in uppgifter om vilka verksamheter i kommunen som bedriver eller planerar att bedriva förskola eller pedagogisk omsorg med inskrivna barn per mätdatum 15 oktober eller närliggande vardag.

Insamlingen riktar sig till samtliga kommuner. Uppgifterna ligger sedan till grund för SCB:s urval till undersökningen ”Förskola och pedagogisk omsorg: barn och personal per 15 oktober”. Då uppgifter till denna undersökning kan komma att användas av Skolverket som underlag vid beslut om fördelning av statsbidrag och andra bidrag är det viktigt att uppgifterna som lämnas är fullständiga och korrekta.

Instruktioner

Uppgifterna lämnas till SCB genom att ni loggar in och skickar in antingen en Excelfil/textfil eller besvarar en webblankett.

Dokument

Instruktioner 2022 (pdf)

Till systemleverantörer

Datafilsbeskrivning 2022 (xlsx)

Tidsplan

Inloggningsuppgifterna skickas via epost 29 juli.

Sista insändningsdag är 19 augusti.

Juridisk information

Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken och Skolverkets föreskrift (SKOLFS 2011:142).

Uppgifterna som lämnas skyddas enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Samråd har skett med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Se även

Vid föranmälan av Skolmjölkstödet är det möjligt att utelämna verksamhetskoden och uppge den vid ett senare tillfälle. För mer information besök Jordbruksverkets hemsida.

Kontakta oss

Uppgiftslämnarservice

Telefon
010-479 60 65
Öppettider:
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Sommaröppettider (v.24-v.32):
Vardagar: 09.00-15.00
Lunchstängt: 12.00-13.00
E-post
uls@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/verksamheter