Till innehåll på sidan

Nyhet

Ny ramlagsförändring påverkar AKU under året

Senast uppdaterad: 2021-02-23

Från årsskiftet ändras upplägget för arbetskraftsundersökningarna, AKU. Förändringen görs för att möta en ramlagsförändring för arbetskraftsundersökningar (LFS) som genomförs i hela EU. Det här påverkar publiceringarna från AKU 2021 från och med månadspubliceringen tisdag 23 februari.

Under åtminstone januari-september 2021 blir det dubbelinsamling av statistiken enligt ny och gammal blankett. Finns det behov kommer dubbelinsamlingen att pågå året ut.

SCB kommer att publicera vissa tabeller för både den nya och den gamla blanketten. Det här ger användarna möjlighet att redan tidigt under året se om det finns skillnader mellan den gamla och nya metoden.

– Syftet med förändringen är att göra arbetsmarknadsstatistiken från arbetskraftsundersökningarna mer jämförbar mellan EU-länderna, säger Cecilia Stenbjörn, chef för enheten för arbetsmarknadsstatistik på SCB.

Information om vad den nya ramlagen innebär för AKU

Frågor & svar

Vilka effekter kan det nya sättet att samla in statistiken få?

Det vet vi inte idag, därför genomförs både insamling med den nya och den gamla blanketten under en stor del av 2021. Parallellt med detta görs olika analyser. SCB har gjort tester under 2020. Testerna indikerar att det blir vissa effekter för bland annat de sysselsatta. För att vara säkra behöver vi genomföra mätningar med båda metoderna under en längre tid. De tendenser som vi har sett i tester visar att det kan bli en viss minskning i antalet sysselsatta och möjligen en ökning i antalet arbetslösa.

Just nu är det kraftiga svängningar på arbetsmarknaden. Varför gör ni en sådan här metodomläggning i det här skedet? Är det inte bättre att vänta tills arbetsmarknaden är mer stabil?

Tidpunkten för omläggningen är styrd av Eurostat och har pågått i många år, och är därför inte något som SCB kan välja. 

Ni ska göra så kallade dubbla publiceringar av arbetsmarknadsstatistiken från AKU med både den nya och den gamla metoden. Finns det inte en risk för att det blir förvirring och missförstånd om vilken siffra som faktiskt gäller och kan användas?

Ja, det stämmer att vi kommer att göra dubbla publiceringar för några utvalda tabeller. Det kan förstås finnas en risk för missförstånd om vilken siffra som gäller, men vi tror att nyttan med att publicera båda varianterna överväger riskerna. Genom att göra det ger vi användarna möjligheter att redan tidigt under året se om det finns skillnader mellan den gamla och nya metoden, istället för att användarna skulle behöva vänta med den informationen till slutet av året när vi kommer att genomföra länkningen. Vi kommer att se till att vara extra tydliga i vår kommunikation av detta framgent.

Kommer SCB att kunna göra jämförelser mot tidigare år?

Det kommer att kunna göras men inte från början av 2021.

För vilka åldersgrupper kommer statistiken att redovisas?

Vi kommer att fortsätta att redovisa statistiken för samma åldersgrupper som tidigare, dvs 15-74 år. För de äldre kan det bli aktuellt med särskilda redovisningar, men de kommer att göras mer sällan än för 15-74-åringarna.

När är första gången som statistik baserat på den nya statistiken styrd av ramlagen kommer att publiceras?

Den första publiceringen sker den 23 februari 2021 och visar då läget för januari 2021.

Ni har även justerat den så kallade hjälpinformationen. Vad innebär det?

För att göra statistiken mer tillförlitlig kombineras de data som vi samlar in via telefonintervjuer med viss information från register, det handlar till exempel om ålder och kön. Tidigare har vi använt information från den årliga undersökningen RAMS (Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik). Den har ersatts med uppgifter från arbetsgivardeklarationer på individnivå (AGI), som finns på månadsbasis. Eftersom den här informationen är mer aktuell innebär det en förbättring av hjälpinformationen. Det här kan också påverka nivån på vissa skattningar.

Länkar

Statistiknyhet: AKU anpassas till EU:s nya förordning för den sociala statistiken

Arbetskraftsundersökningarna (AKU)