Till innehåll på sidan

SCB samordnar uppföljningen av Agenda 2030 i Sverige

Senast uppdaterad: 2020-04-17

SCB har i uppdrag att samordna den statistiska uppföljningen av hur Sverige lever upp till de 17 målen och 169 delmålen i Agenda 2030.