Till innehåll på sidan

Pressmeddelande

Allt vanligare att äldre handlar på nätet

Senast uppdaterad: 2020-11-18

Allt fler äldre handlar på nätet, visar ny statistik från SCB. Samtidigt har två av tio 75–85-åringar i Sverige aldrig använt internet.

Andelen personer i åldern 75 till 85 år som köpt eller beställt varor eller tjänster via nätet har ökat ordentligt på bara ett år, visar SCB:s nya rapport Befolkningens it-användning 2020. I fjol svarade 16 procent att de gjort det. I år var andelen uppe på 26 procent.

– Det är en stor ökning. Men går vi bara ner lite i åldrarna är andelen betydligt högre. Bland 65- till 75-åringarna har 47 procent köpt eller beställt en vara eller tjänst på nätet det senaste året. Förra året var det 40 procent i den gruppen som e-handlat, säger Alicja Markiewicz, statistiker på SCB.

Sju av tio nätshoppar

I undersökningen ingår personer i åldrarna 16–85 år. I den gruppen köpte eller beställde sju av tio personer något på nätet under de tre månaderna före undersökningstillfället.

– Sedan 2015 har andelen personer i åldrarna 16–85 år som handlar på nätet ökat från 53 till 69 procent, säger Alicja Markiewicz.

Nio av tio personer i Sverige (16–85 år) använder internet varje dag. Samtidigt finns det delar av befolkningen som aldrig använt internet.

– De som utmärker sig mest är de äldre åldersgrupperna. De har både lägre tillgång till internet och använder internet mindre frekvent, eller aldrig.

Andelen äldre växer

Bland befolkningen i åldern 65–74 år uppger 6 procent att de aldrig använt internet. Bland 75–85-åringarna är motsvarande andel 23 procent.

– Men jämfört med 2015 är det i den äldsta gruppen som tillgången till internet har ökat mest. Skillnaderna mot resten av befolkningen minskar alltså, säger Alicja Markiewicz.

I rapporten Befolkningens it-användning 2020 finns även information om vad befolkningen köper på nätet. Exempelvis har nära var tredje person i åldrarna 16–85 år köpt läkemedel på nätet. Det är vanligare bland kvinnor, där 32 procent köpt läkemedel, kosttillskott eller vitaminer via internet. Bland männen har 22 procent gjort det.

Vad gäller användandet av streamingtjänster är det tvärtom. 75 procent av männen tittar på filmer och klipp via streamingtjänster medan 66 procent av kvinnorna gör det.

Läs mer om befolkningens it-användning samt ta del av tabeller och grafer i rapporten på scb.se.
 

Fakta: Befolkningens it-användning


Undersökningen Befolkningens it-användning mäter privatpersoners tillgång till och användning av it. Det redovisas för befolkningen i stort samt för kön och ålder.
I undersökningen ställs cirka 150 frågor. All statistik som presenteras går att hämta ur Statistikdatabasen på SCB:s webbplats.
Svaren i årets undersökning samlades in under våren 2020.


Länkar:


Statistiknyhet: Sex av tio söker hälsorelaterad information på internet 

Rapport: Befolkningens it-användning 2020 (pdf)

Tabeller i Statistikdatabasen