Till innehåll på sidan

Pressmeddelande

Prognos: Covid-19 sänker medellivslängden i Sverige i år

Senast uppdaterad: 2020-11-25

Medellivslängden i Sverige kommer med stor sannolikhet att sjunka i år, visar en ny prognos från SCB. De regionala skillnaderna är stora. Mest beräknas medellivslängden sjunka i Stockholms län.

Under 2020 har antalet avlidna av covid-19 fått dödstalet att avvika mer än vanligt mellan två år. Därför har SCB tagit fram en rapport i syfte att uppskatta medellivslängden för Sverige under 2020. Prognosen görs utifrån utvecklingen av antal avlidna under perioden januari–augusti.

– I vår huvudprognos har vi utöver de observerade dödstalen räknat med samma dödstal för oktober till december som för 2019. Men beroende på vilka antaganden som görs för årets sista månader kan medellivslängden bli högre eller lägre än så, säger Örjan Hemström, demograf på SCB.

Utvecklingen av dödstalen under januari–augusti tyder på en sjunkande medellivslängd för både kvinnor och män i år. Från 84,7 till 84,4 år för kvinnor och från 81,3 till 80,8 år för män.

– För män är det grovt räknat en utradering av den stora ökningen av medellivslängden vi såg 2019, alltså en återgång till 2018 års nivå. För kvinnor är minskningen något mindre. Det kan överlag bli den största minskningen mellan två år sedan 1944, säger Örjan Hemström.

Medellivslängden har ökat stadigt i Sverige under perioden 1900–2019. Att den sjunker sticker ut.

– Det finns vissa år och kortare perioder av stagnation eller minskad medellivslängd. Men det är ändå ovanligt att medellivslängden mellan två år minskar.

Flera beräkningar

I rapporten ingår även alternativa beräkningar av medellivslängden på riksnivå för 2020. De är gjorda utifrån uppskattningar om hur en andra våg av covid-19 smitta skulle kunna påverka samt utifrån ett antagande om lägre dödstal under hösten än 2019 års nivå.

– Men den ökade spridningen av covid-19 vi ser nu kan mycket väl leda till fler extra dödsfall under årets sista två månader, vilket kan ge ännu lägre medellivslängd 2020, säger Örjan Hemström.

Mellan den 1 januari och den 31 augusti i år inträffade nästan 6 500 fler dödsfall än under samma period 2019. Det är 4 800 fler avlidna än väntat baserat på den senaste befolkningsframskrivningen för år 2020.

– En så pass lång period med förhöjd dödlighet leder med stor sannolikhet till lägre medellivslängd. De flesta extra dödsfallen jämfört med föregående år har inträffat i äldre åldrar, men det ser ut som att dödstalen kan bli högre 2020 än 2019 i alla åldersgrupper, säger Örjan Hemström.

I fjol ökade medellivslängden med ungefär ett halvt år för både kvinnor och män jämfört med 2018. Från 84,3 till 84,7 år respektive 80,8 till 81,3 år.

– Så stora ökningar är sällsynta. Skillnaderna mellan 2018 och 2019 berodde till stor del på lägre dödstal i åldrar över 64 år.

Skillnader mellan länen

Dödstalen under de första åtta månaderna av 2020 pekar på sjunkande medellivslängd i många län, men inte i alla. I Västerbottens län ser den ut att kunna öka jämfört med 2019. I Stockholms län beräknas medellivslängden minska med 1,2 år, från 83,7 till 82,5 år. Även i Södermanlands, Jönköpings och Uppsala län väntas större minskningar än i riket, på 0,6–0,7 år.

Antal återstående levnadsår vid 0 och 65 års ålder

År Kvinnor (0) Män (0) Kvinnor (65) Män (65)
2018 84,25 80,79 21,56 19,14
2019 84,72 81,33 21,98 19,52
2020 med likadana dödstal
för årets slut som 2019
84,37 80,81 21,65 19,09
2020 med högre dödstal för
årets slut än 2019
84,12 80,44 21,45 18,82
2020 med lägre dödstal för
årets slut än 2019
84,51 80,96 21,76 19,20
2020 i senaste
befolkningsframskrivningen
84,79 81,44 21,97 19,62

Ta del av rapporten på scb.se för mer information och tabeller.

Fakta: Prognosen

Uppskattningen av dödstal för de sista fyra månaderna 2020 baseras på antalet avlidna under motsvarande period 2019.
Folkmängden den 30 juni 2020 för kvinnor och män i varje enskild ålder används för beräkningen av dödstalet för hela år 2020.
Antalet avlidna per kön och ålder under de åtta första månaderna av 2020 jämförs med antalet avlidna under samma period 2019.
I alternativa beräkningar av medellivslängden används ett antagande om lägre dödstal och ett om högre dödstal i slutet av 2020 jämfört med 2019.

Länkar

Prognos om avlidna och medellivslängd 2020 (pdf)

Preliminär statistik över döda (Excelfil)

Befolkningsframskrivningar