Till innehåll på sidan

Pressmeddelande

Svenska utsläpp minskar stort under coronapandemin

Senast uppdaterad: 2020-10-29

Utsläppen av växthusgaser från den svenska ekonomin minskade med 11 procent under det andra kvartalet 2020 jämfört med samma period i fjol, visar ny statistik från SCB. Minskningen beror främst på minskade utsläpp från transportindustrin.

SCB:s miljöräkenskaper redovisar miljöstatistik och ekonomisk statistik i ett gemensamt system. Utgångspunkten är den svenska ekonomins miljöpåverkan oavsett var i världen den sker. Under april–juni i år minskade utsläppen från denna i de flesta branscher jämfört med samma period 2019.

– Det är en ovanligt stor minskning. Vi har inte sett en så stor på flera, flera år. Den beror främst på att vi reser mindre, säger Ariun Byambakhorloo, utredare på SCB:s enhet för miljöekonomi och miljö.

Inom transportindustrin minskade utsläppen med 45 procent under årets andra kvartal jämfört med motsvarande period förra året.

– Framför allt minskade flygresorna kraftigt. Men minskningen syns även i rederinäringen, säger Ariun Byambakhorloo. 

Minskat resande ligger även bakom de svenska hushållens 15-procentiga utsläppsminskning. I tillverkningsindustrin minskade utsläppen samtidigt med 4 procent.

Läs mer i statistiknyheten

Fakta: 12,1 miljoner ton utsläpp

Under det andra kvartalet 2020 stod den svenska ekonomin för utsläpp av 12,1 miljoner ton koldioxidekvivalenter.

Olika växthusgaser bidrar olika mycket till den globala uppvärmningen. För att kunna jämföras räknas de i statistiken om till att motsvara koldioxid (koldioxidekvivalenter) enligt en internationell metod från FN:s klimatpanel IPCC.

SCB:s miljöräkenskaper redovisar nationell miljöstatistik och ekonomisk statistik i ett gemensamt system. Det ger möjligheter att analysera sambanden mellan ekonomi och miljö. Utgångspunkten är svenska ekonomiska aktörers miljöpåverkan oavsett var i världen miljöpåverkan sker.

Länkar

Transportindustrins utsläpp av växthusgaser minskar kraftigt andra kvartalet 2020

Stor minskning av utsläpp trots liten coronaeffekt