Till innehåll på sidan

Pressmeddelande

Utsläppen från transportbranschen minskar stort

Senast uppdaterad: 2021-02-04

Utsläppen av växthusgaser från den svenska ekonomin fortsätter att minska, visar ny statistik från SCB. Under det tredje kvartalet 2020 sjönk de med drygt 9 procent jämfört med motsvarande period 2019.

Nedgången beror framför allt på minskade utsläpp från transportbranschen och tillverkningsindustrin.

– Till stor del beror minskningarna på minskat resande. Utsläppen från transportbranschen blev 38 procent lägre än under tredje kvartalet 2019. Främst minskade utsläppen från flygresor kraftigt, men nedgångar syns även i rederinäringen, säger Susanna Roth, gruppledare för miljöräkenskaperna på SCB:s enhet för miljöekonomi och miljö.

SCB:s miljöräkenskaper redovisar miljöstatistik och ekonomisk statistik i ett gemensamt system. Utgångspunkten är den svenska ekonomins miljöpåverkan oavsett var i världen den sker. Under det tredje kvartalet (juli–september) 2020 landade det totala växthusgasutsläpp från den svenska ekonomin på 12,4 miljoner ton koldioxidekvivalenter.

– Precis som tidigare kvartal 2020 innebär det en minskning av växthusgasutsläppen jämfört med året före. Totalt minskar utsläppen av växthusgaser 9,1 procent jämfört med samma period 2019, säger Susanna Roth.

Under samma period minskade Sveriges BNP med 2,5 procent. Växthusgasintensiteten har fortsatt en minskande trend.

– Det betyder att utsläppen av växthusgaser räknat per producerad krona i ekonomin minskar.

Ta del av tabeller och mer information i statistiknyheten på scb.se

Fakta: 12,4 miljoner ton utsläpp

Under det tredje kvartalet 2020 stod den svenska ekonomin för utsläpp av 12,4 miljoner ton koldioxidekvivalenter.

Olika växthusgaser bidrar olika mycket till den globala uppvärmningen. För att kunna jämföras räknas de i statistiken om till att motsvara koldioxid (koldioxidekvivalenter) enligt en internationell metod från FN:s klimatpanel IPCC.

SCB:s miljöräkenskaper redovisar nationell miljöstatistik och ekonomisk statistik i ett gemensamt system. Det ger möjligheter att analysera sambanden mellan ekonomi och miljö. Utgångspunkten är svenska ekonomiska aktörers miljöpåverkan oavsett var i världen miljöpåverkan sker.

Länkar

Utsläppen av växthusgaser från den svenska ekonomin fortsätter minska tredje kvartalet 2020

Svenska utsläpp minskar stort under coronapandemin

Transportindustrins utsläpp av växthusgaser minskar kraftigt andra kvartalet 2020

Stor minskning av utsläpp trots liten coronaeffekt

Utsläppen av växthusgaser från svensk ekonomi minskar första kvartalet 2020

Prenumerera på pressmeddelanden från SCB

Bevaka nyheter från SCB