Till innehåll på sidan

Grönytor och grönområden i tätorter – förändring 2000–2005

Serie:
MI12 - Grönytor
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2010-mi12sm1003_pdf
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2010-11-19
Förfrågningar:

Karin Hedeklint

010-479 45 14

karin.hedeklint@scb.se