Till innehåll på sidan

Barns sociala relationer

Omslag

Rapporten ger en beskrivning av barns relationer till föräldrar, andra elever och vuxna i skolan samt vänner. Resultaten visar att de flesta barn kommer bra överens med sina föräldrar, och upplever att föräldrarna har tid för dem om de vill prata eller göra något tillsammans. Men det finns också barn som inte kommer överens med någon av föräldrarna, och som upplever att ingen av föräldrarna har tid för dem. Mer än nio av tio barn har en nära vän i sin klass. Nästan lika många barn umgås med kompisar på fritiden flera dagar i veckan. Men 3 procent av flickorna och 4 procent av pojkarna umgås sällan eller aldrig med kompisar på fritiden. Då barn är bekymrade eller oroade över något är det vanligast att de pratar med sin mamma. Att prata med sin pappa eller med en kompis är också vanligt. Rapporten bygger på uppgifter från Undersökningarna av barns levnadsförhållanden (Barn-ULF), där barn i åldrarna 10–18 år intervjuas om sina levnadsförhållanden.
PDF:
Hela publikationen (3193kb)
Serie:
LE - Levnadsförhållanden
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2011-le119br1101_pdf
ISSN:
1654-1707 (Online)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Nej
Publicerad:
2011-01-13
Förfrågningar:

Anna Nyman

010-479 45 94

anna.nyman@scb.se