Till innehåll på sidan

Markanvändningen inom tätorter och tätorters närområden 1980

Serie:
MI14 - Markanvändningen i tätorter
Språk:
Svenska med inslag av engelska
ISBN:
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
1985-08-16
Förfrågningar:

Hans Ansén

010-479 47 32

hans.ansen@scb.se