There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Förtroendevalda i kommuner och landsting 2011 Till innehåll på sidan

Förtroendevalda i kommuner och landsting 2011

Omslag

I rapporten Förtroendevalda i kommuner och landsting 2011 redovisas analyser baserade på den totalundersökning om de förtroendevalda som Statistiska centralbyrån (SCB) genomförde under sommaren och hösten 2011. Rapporten belyser bland annat hur antalet förtroendevalda och förtroendeuppdrag förändrats över tid, vilka de förtroendevalda är och hur representativa de är för befolkningen i sin helhet. Analyserna är genomförd av enheten för demokratistatistik vid SCB.

Undersökningen om förtroendevalda i kommuner och landsting år 2011 har genomförts inom ramen för SCB:s anslag till demokratistatistik och med finansiellt stöd från Sveriges Kommuner och Landsting.
PDF:
Hela publikationen (1223kb)
Serie:
ME09 - Demokratistatistik
Språk:
Svenska med inslag av engelska
ISBN:
978-91-618-1567-8
ISSN:
1654-5656 (Online); 1652-6945 (Print)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Nej
Publicerad:
2012-06-07
Förfrågningar:

Mikaela Järnbert

010-479 42 43

mikaela.jarnbert@scb.se