Till innehåll på sidan

Barns upplevelser av skolan

Omslag

Serie:
LE - Levnadsförhållanden
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2012-le125br1201_pdf
ISSN:
1654-1707 (Online)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Nej
Publicerad:
2012-12-07
Förfrågningar:

Anna Nyman

010-479 45 94

anna.nyman@scb.se