Till innehåll på sidan

Outhyrda bostadslägenheter i flerbostadshus den 1 september 2013

Korrigerad 2020-01-24.

PDF:
Hela publikationen (1312kb)
Serie:
BO35 - Outhyrda bostadslägenheter i flerbostadshus
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2013-bo35sm1301_pdf
ISSN:
1654-3262 (Online)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2013-12-18
Förfrågningar:

Åsa Törlén

010-479 41 47

asa.torlen@scb.se