Till innehåll på sidan

Barnafödande i nya relationer

Omslag

I denna rapport analyseras hur barnafödandet, som beror på nyparbildning, har förändrats under perioden 1970–2011. Analysen görs både ur ett barnperspektiv och ur ett föräldraperspektiv. När studien görs utifrån barnens perspektiv så studeras antal barn som har halvsyskon när de föds. Om barnet har halvsyskon så har minst en av föräldrarna barn med en annan partner.

I analysen som utgår från föräldraperspektivet studeras hur många av mammorna respektive papporna som får barn med flera partner. I rapporten görs även en fördjupad analys av orsakerna till utvecklingen under 2000-talet. På 2000-talet är det allt färre av de födda barnen som har halvsyskon. Föräldrarna skaffar i allt större utsträckning barn med samma partner.
Serie:
BE51 - Demografiska rapporter
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2013-be51br1302_pdf
ISBN:
978-91-618-1588-3
ISSN:
1654-1510 (Online); 0283-8788 (Print)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Nej
Publicerad:
2013-03-07
Förfrågningar:

Avdelningen för befolkning och välfärd, Prognosinstitutet

010-479 40 00

demografi@scb.se