Till innehåll på sidan

Tema: Arbetsmarknad Ingenjörerna

Omslag

PDF:
Hela publikationen (1809kb)
Serie:
A40 - Temarapporter
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2013-a40br1301_pdf
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Nej
Publicerad:
2013-03-11
Förfrågningar:

Russell Schmieder

010-479 46 81

russell.schmieder@scb.se