Till innehåll på sidan

Tätorter 2010 – Förvärvsarbetande och boende i och utanför tätort

Serie:
MI38 - Småorter och tätorter
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2013-mi38sm1301_pdf
ISSN:
1654-3823 (Online)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2013-11-20
Förfrågningar:

Karin Hedeklint

010-479 45 14

karin.hedeklint@scb.se