Till innehåll på sidan

Universitet och högskolor. Studenter och examina på grundnivå och avancerad nivå 2012/13

PDF:
Hela publikationen (2431kb)
Serie:
UF20 - Universitet och högskolor. Grundutbildning
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2014-uf20sm1401_pdf
ISSN:
1654-3424 (Online)
Statistikansvarig:
Universitetskanslersämbetet
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2014-04-24
Förfrågningar:

Harald Theorin

010-479 69 37

harald.theorin@scb.se

Håkan Andersson

08-563 088 90

hakan.andersson@uka.se