Till innehåll på sidan

Ekologisk växtodling 2013

Serie:
JO10 - Åkerarealens användning
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2014-jo10sm1403_pdf
ISSN:
1654-4102 (Online)
Statistikansvarig:
Statens jordbruksverk
Producent:
Statens jordbruksverk
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2014-06-12
Förfrågningar:

Ylva Olsson

036-15 64 10

ylva.olsson@jordbruksverket.se