Till innehåll på sidan

Tema: Utbildning 2014:2 Inresande studenters verksamhet efter studierna

Omslag

Serie:
A40 - Temarapporter
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2014-a40br1402_pdf
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Nej
Publicerad:
2014-01-13
Förfrågningar:

Kenny Petersson

010-479 65 62

kenny.petersson@scb.se