Till innehåll på sidan

Olika familjer lever på olika sätt – om barns boende och försörjning efter en separation

Omslag

I rapporten presenteras resultat från en undersökning om hur föräldrar som inte lever tillsammans löser boende och ekonomi för sitt gemensamma barn. Vidare beskrivs hur barns boende delas mellan föräldrarna, och i vilka grupper det är vanligast med växelvis boende.

Det finns också uppgifter om hur föräldrarna kom överens om barnets boende, vad som påverkade beslutet om barnets boende och hur nöjda de är med överenskommelsen om barnets boende.

När det gäller ekonomi finns uppgifter om hur föräldrarna kommit överens om ekonomin, hur vanligt det är att betala och ta emot underhåll och hur stor summa som betalas i underhåll.
PDF:
Hela publikationen (1700kb)
Serie:
BE51 - Demografiska rapporter
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2014-be51br1401_pdf
ISBN:
978-91-618-1603-3
ISSN:
1654-1510 (Online); 0283-8788 (Print)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Nej
Publicerad:
2014-02-21
Förfrågningar:

Anna Nyman

010-479 45 94

anna.nyman@scb.se