Till innehåll på sidan

Generationer genom livet – en demografisk beskrivning av födda under 1900-talet

Omslag

Syftet är att beskriva den demografiska utvecklingen och samhällsutvecklingen genom jämförelser mellan födelsekullarna födda åren 1905, 1915, 1925, 1935, 1945, 1955, 1965, 1975 och 1985. I rapporten studeras uppväxtförhållanden, utbildning, förvärvsarbete, omflyttning, boende, familjebildning, barnafödande, separationer och dödlighet.

Statistiken har hämtats från bland annat SCB:s befolkningsstatistik, Undersökningarna av levnadsförhållanden, Arbetskraftsundersökningarna och Folk- och bostadsräkningar. Där det är möjligt har statistiken också kompletterats med SCB:s befolkningsprognos.
PDF:
Hela publikationen (1671kb)
Serie:
BE51 - Demografiska rapporter
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2014-be51br1402_pdf
ISBN:
978-91-618-1610-1
ISSN:
1654-1510 (Online); 0283-8788 (Print)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Nej
Publicerad:
2014-05-12
Förfrågningar:

Lena Lundkvist

010-479 46 78

lena.lundkvist@scb.se