Till innehåll på sidan

Tema: Utbildning 2014:6 Utbildningsbakgrund bland utrikes födda

Omslag

Serie:
A40 - Temarapporter
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2014-a40br1406_pdf
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Nej
Publicerad:
2014-11-13
Förfrågningar:

Michael Karlsson

010-479 64 81

michael.karlsson@scb.se