Till innehåll på sidan

Miljöräkenskaperna – ett jubileum

Denna rapport visar den samlade erfarenheten av drygt tjugo års utveckling av de svenska miljöräkenskaperna hos SCB. Rapporten ger en bild av drivkrafter som kan orsaka miljöproblem av olika slag. Dessa drivkrafter är ekonomi, befolkning, bränsleanvändning och transporter. Den beskriver också vilken påverkan dessa drivkrafter kan ha på miljön, d.v.s. utsläpp, användning av material eller uppkomst av avfall. Slutligen ges en bild av olika sätt att motverka och minska de miljöproblem vi orsakar, som miljöekonomiska styrmedel som miljöskatter och miljömotiverade subventioner, företag med verksamhet som främjar en bättre miljö och företagens miljöskyddskostnader.
PDF:
Hela publikationen (5181kb)
Serie:
MI71 - Miljöräkenskaper
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2015-mi71br1504_pdf
ISSN:
1654-6822 (Online); 1403-1337 (Print)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Nej
Publicerad:
2015-02-02
Förfrågningar:

Elin Törnqvist

010-479 43 39

elin.tornqvist@scb.se