Till innehåll på sidan

Utrikes föddas barnafödande – före och efter invandring

Omslag

Andelen utrikes födda av befolkningen i Sverige har ökat och fler och fler barn föds av en utrikes född mamma. Det innebär att utrikes föddas barnafödande får en större inverkan på barnafödandet i riket som helhet. Denna kartläggning av utrikes föddas barnafödande ger bättre kunskap om hur barnafödandet i Sverige kan komma att utvecklas i framtiden.

I rapporten studeras barnafödandet för olika grupper utrikes födda kvinnor födda på 1960-, 1970- och 1980-talet. Det jämförs sedan med barnafödandet för Sverigefödda kvinnor. Både det genomsnittliga antalet barn utrikes födda kvinnor fått i Sverige, hur många de har vid invandring samt totalt genomsnittligt antal barn studeras. Då är både barn födda i Sverige och barn de fött innan invandring med i beräkningarna. I rapporten studeras även hur många som får barn överhuvudtaget och hur många som går vidare och föder ett andra, ett tredje och ett fjärde barn.
PDF:
Hela publikationen (5167kb)
Serie:
BE51 - Demografiska rapporter
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2014-be51br1404_pdf
ISBN:
978-91-618-1617-0
ISSN:
1654-1510 (Online); 0283-8788 (Print)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Nej
Publicerad:
2014-12-18
Förfrågningar:

Johan Tollebrant

010-479 49 96

johan.tollebrant@scb.se