Till innehåll på sidan

Grönytor och grönområden i tätorter 2010

PDF:
Hela publikationen (4765kb)
Serie:
MI12 - Grönytor
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2015-mi12sm1501_pdf
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2015-05-28
Förfrågningar:

Stefan Svanström

010-479 45 58

stefan.svanstrom@scb.se