There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2014 Till innehåll på sidan

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2014

PDF:
Hela publikationen (3883kb)
Serie:
UF21 - Universitet och högskolor. Forskarutbildning
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2015-uf21sm1501_pdf
ISSN:
1654-3432 (Online)
Statistikansvarig:
Universitetskanslersämbetet
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2015-06-11
Förfrågningar:

Olof Klingnéus

010-479 66 16

olof.klingneus@scb.se

Ingrid Pettersson

08-563 087 62

ingrid.pettersson@uka.se