Till innehåll på sidan

Kärlek över gränserna – migration och familjebildning

Omslag

I denna rapport studeras utrikes födda som invandrade till Sverige mellan 1998 och 2007 från att de invandrade fram till en eventuell utvandring. Syftet med rapporten är att studera om invandringen sker på egen hand eller om man har en partner vid invandringen och hur familjestatusen förändras under tiden i Sverige. Studien omfattar även den eventuella partnern, hur vanligt det är med separationer och i vilken utsträckning en utvandring sker.

När det gäller utvandringen görs även en fördjupad analys för de som invandrat av familjeskäl för att se hur t.ex. en separation påverkar utvandringen.
PDF:
Hela publikationen (3334kb)
Serie:
BE51 - Demografiska rapporter
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2015-be51br1501_pdf
ISBN:
978-91-618-1622-4
ISSN:
1654-1510 (Online); 0283-8788 (Print)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Nej
Publicerad:
2015-03-26
Förfrågningar:

Andreas Raneke

010-479 44 83

andreas.raneke@scb.se