Till innehåll på sidan

På egna ben. En beskrivning av ungas flytt från föräldrahemmet

Omslag

I denna rapport studeras vid vilken ålder kvinnor och män lämnar föräldrahemmet och hur detta har förändrats sedan 1990-talet. I studien framgår det även vart kvinnor och män flyttar när de lämnar föräldrahemmet och vad de gör året efter flytten hemifrån.
PDF:
Hela publikationen (2124kb)
Serie:
BE51 - Demografiska rapporter
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2015-be51br1503_pdf
ISBN:
978-91-618-1626-2
ISSN:
1654-1510 (Online); 0283-8788 (Print)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Nej
Publicerad:
2015-06-24
Förfrågningar:

Anna-Karin Nylin

010-479 42 32

anna-karin.nylin@scb.se