Till innehåll på sidan

Bo nära eller långt bort? Avstånd mellan barn och föräldrar efter en separation 1975–2013

Omslag

Rapporten innehåller en beskrivning av det geografiska avståndet mellan barn och förälder för de barn som inte bor tillsammans med båda sina föräldrar. I rapporten beskrivs utvecklingen av avståndet år 1975–2013 och hur det skiljer sig åt mellan olika grupper av barn.
PDF:
Hela publikationen (2562kb)
Serie:
BE51 - Demografiska rapporter
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2015-be51br1504_pdf
ISBN:
978-91-618-1627-9
ISSN:
1654-1510 (Online); 0283-8788 (Print)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Nej
Publicerad:
2015-06-25
Förfrågningar:

Karin Lundström

010-479 41 87

karin.lundstrom@scb.se

Anna Nyman

010-479 45 94

anna.nyman@scb.se