Till innehåll på sidan

Livslängden i Sverige 2011–2015. Livslängdstabeller för riket och länen

Omslag

Korrigerade tabeller på sidan 53 och 54 (uppgifter som skulle vara rikets hade felaktigt blivit Stockholm). Korrigerade 2016-11-30.
PDF:
Hela publikationen (5706kb)
Serie:
BE51 - Demografiska rapporter
Språk:
Svenska med inslag av engelska
ISBN:
978-91-618-1649-1
ISSN:
1654-1510 (Online); 0283-8788 (Print)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2016-11-29
Förfrågningar:

Örjan Hemström

010-479 49 97

orjan.hemstrom@scb.se

Jeroen de Munter

010-479 45 43

jeroen.demunter@scb.se