Till innehåll på sidan

Välfärd 2016:4

Omslag

SCB:s tidskrift Välfärd ger

Aktuell information om väsentliga välfärdsfrågor

I Välfärd presenteras ny statistik om levnadsförhållanden och befolkningsutveckling, om arbetsliv, familjeliv, inkomster, utbildning, hälsa med mera.

Artikelförfattare är utredare på SCB och andra statistikansvariga myndigheter och forskare vid universitet och högskolor. Statistiken presenteras på tydligt språk och med klargörande diagram och kartor.

Tidningen finns både som papperstidning och i digital form. I bägge presenteras samtliga artiklar. I pappersversionen ingår därutöver korta notiser och redaktörens spalt. Det är gratis att prenumerera på tidskriften Välfärd.

Vill du beställa powerpointbilder på tidskriftens diagram? Hör av dig till: tidskriften.valfard@scb.se

PDF:
Hela publikationen (6999kb)
Serie:
A05 - Välfärd
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2016-a05ti1604_pdf
ISSN:
1654-1502 (Online); 1651-6710 (Print)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Nej
Publicerad:
2016-12-12
Förfrågningar:

Anna Nyman

010-479 45 94

anna.nyman@scb.se