Till innehåll på sidan

Universitet och högskolor. Studenter och examinerade på grundnivå och avancerad nivå 2014/15

PDF:
Hela publikationen (3016kb)
Excel:
Hela publikationen (574kb)
Serie:
UF20 - Universitet och högskolor. Grundutbildning
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2016-uf20sm1601_e
ISSN:
1654-3424 (Online)
Statistikansvarig:
Universitetskanslersämbetet
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2016-04-14
Förfrågningar:

Mattias Wikström

010-479 61 04

mattias.wikstrom@scb.se

Harald Theorin

010-479 69 37

harald.theorin@scb.se

Niklas Karlsson

08-563 087 88

niklas.karlsson@uka.se

David Berg

010-479 60 04

david.berg@scb.se