Till innehåll på sidan

Tema: Vård och omsorgsutbildade – idag och i framtiden

Omslag

PDF:
Hela publikationen (1054kb)
Serie:
A40 - Temarapporter
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2015-a40br1504_pdf
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Nej
Publicerad:
2015-12-16
Förfrågningar:

Oskar Nilsson

010-479 46 17

oskar.nilsson@scb.se

Anna Wilén

010-479 40 79

anna.s.wilen@scb.se