Till innehåll på sidan

Från Finland till Afghanistan – invandring och utvandring för födda i olika länder sedan 1970

Omslag

PDF:
Hela publikationen (2121kb)
Serie:
BE51 - Demografiska rapporter
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2016-be51br1601_pdf
ISBN:
978-91-618-1637-8
ISSN:
1654-1510 (Online); 0283-8788 (Print)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2016-02-29
Förfrågningar:

Lena Lundkvist

010-479 46 78

lena.lundkvist@scb.se