Till innehåll på sidan

Creating statistics about environmental technology (clean tech)

Serie:
MI71 - Miljöräkenskaper
Språk:
Engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2016-mi71br1601_pdf
ISSN:
1654-6822 (Online); 1403-1337 (Print)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Nej
Publicerad:
2016-03-30
Förfrågningar:

Sebastian Constantino

010-479 44 37

sebastian.constantino@scb.se