Till innehåll på sidan

Enbarnsmammor i olika generationer

Omslag

PDF:
Hela publikationen (2800kb)
Serie:
BE51 - Demografiska rapporter
Språk:
Svenska med inslag av engelska
ISBN:
978-91-618-1647-7
ISSN:
1654-1510 (Online); 0283-8788 (Print)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Nej
Publicerad:
2016-06-30
Förfrågningar:

Vitor Miranda

010-479 43 44

vitor.miranda@scb.se