Till innehåll på sidan

Löner för tjänstemän inom privat sektor 2016

Serie:
AM62 - Löner för tjänstemän inom privat sektor
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2017-am62sm1701_pdf
ISSN:
1654-2967 (Online)
Statistikansvarig:
Medlingsinstitutet
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2017-05-18
Förfrågningar:

Daniel Widegren

010-479 64 04

daniel.widegren@scb.se