Till innehåll på sidan

EAA – Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn, preliminär utveckling för 2015–2016

Serie:
JO45 - EAA - Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2017-jo45sm1701_pdf
ISSN:
1654-4064 (Online)
Statistikansvarig:
Statens jordbruksverk
Producent:
Statens jordbruksverk
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2017-02-02
Förfrågningar:

Ulf Svensson

036-15 50 74

ulf.svensson@jordbruksverket.se