Till innehåll på sidan

Lönestrukturstatistik, primärkommunal sektor 2016

Serie:
AM52 - Löner och sysselsättning inom primärkommunal sektor
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2017-am52sm1701_pdf
ISSN:
1654-2940 (Online)
Statistikansvarig:
Medlingsinstitutet
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2017-05-18
Förfrågningar:

Lena Österberg

010-479 60 19

lena.osterberg@scb.se