Till innehåll på sidan

Animalieproduktion. Års- och månadsstatistik – 2017:7

Serie:
JO48 - Animalieproduktion
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2017-jo48sm1709_pdf
ISSN:
1654-403X (Online)
Statistikansvarig:
Statens jordbruksverk
Producent:
Statens jordbruksverk
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2017-09-19
Förfrågningar:

Johan Holmer

036-15 60 68

johan.holmer@jordbruksverket.se

Jesper Fransson

036-15 50 42

jesper.fransson@jordbruksverket.se