Till innehåll på sidan

Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt från skattedeklarationerna, 3:e kvartalet 2018

Serie:
AM61 - Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt från skattedeklarationerna. Kvartal
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2018-am61sm1804_pdf
ISSN:
1654-2681 (Online)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2018-11-22
Förfrågningar:

Magnus Bråneryd

010-479 66 84

magnus.braneryd@scb.se