Till innehåll på sidan

Konjunkturstatistik, löner för kommuner och landsting, januari 2018

Serie:
AM49 - Konjunkturstatistik, löner för kommuner och landsting. Månad
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2018-am49sm1803_pdf
ISSN:
1654-2835 (Online)
Statistikansvarig:
Medlingsinstitutet
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2018-03-28
Förfrågningar:

Leif Norén

010-479 64 78

leif.noren@scb.se

Linda Karbing

010-479 66 49

linda.karbing@scb.se