Till innehåll på sidan

Växtskyddsmedel i jord- och trädgårdsbruket 2017. Användning i grödor

PDF:
Hela publikationen (4615kb)
Serie:
MI31 - Bekämpningsmedel i jordbruket
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2018-mi31sm1802_pdf
ISSN:
1654-3939 (Online)
Statistikansvarig:
Kemikalieinspektionen
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2018-11-28
Förfrågningar:

Gunnel Wahlstedt

010-479 62 45

gunnel.wahlstedt@scb.se

Anna Redner

010-479 67 05

anna.redner@scb.se