Till innehåll på sidan

Försäljning av mineralgödsel för jord- och trädgårdsbruk under 2017/18

Serie:
MI30 - Gödselmedel och kalk i jordbruket
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2019-mi30sm1901_pdf
ISSN:
1654-3815 (Online)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2019-04-25
Förfrågningar:

Gunnel Wahlstedt

010-479 62 45

gunnel.wahlstedt@scb.se