Till innehåll på sidan

Utrikeshandel, export och import av varor januari–juni 2021/kvartal 2 2021, i löpande och fasta priser

Serie:
HA22 - Utrikeshandel. Export och import på varor och länder
Språk:
Svenska med inslag av engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2021-ha22sm2103_pdf
ISSN:
1654-3882 (Online)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2021-08-27
Förfrågningar:

Ari Mansikkaviita

010-479 41 51

ari.mansikkaviita@scb.se

Kajsa Krol Brevinge

010-479 45 47

kajsa.krolbrevinge@scb.se