Till innehåll på sidan

Genomströmning på grundnivå och avancerad nivå till och med 2019/20

PDF:
Hela publikationen (1863kb)
Serie:
UF20 - Universitet och högskolor. Grundutbildning
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2021-uf20sm2103_pdf
ISSN:
1654-3424 (Online)
Statistikansvarig:
Universitetskanslersämbetet
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2021-12-14
Förfrågningar:

Filippa Annersten

filippa.annersten@uka.se