Till innehåll på sidan

Universitet och högskolor. Studenter och examinerade på grundnivå och avancerad nivå 2019/20

PDF:
Hela publikationen (1760kb)
Excel:
Hela publikationen (387kb)
Serie:
UF20 - Universitet och högskolor. Grundutbildning
Språk:
Svenska
ISSN:
1654-3424 (Online)
Statistikansvarig:
Universitetskanslersämbetet
Producent:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2021-04-14
Förfrågningar:

Tomas Gustavsson

08-563 086 44

tomas.gustavsson@uka.se