Till innehåll på sidan

Forecast of deaths and life expectancy for 2020

Serie:
BE51 - Demografiska rapporter
Språk:
Engelska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2020-be51br2005_en_pdf
ISSN:
1654-1510 (Online); 0283-8788 (Print)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Nej
Publicerad:
2020-11-25
Förfrågningar:

Örjan Hemström

010-479 49 97

orjan.hemstrom@scb.se