Till innehåll på sidan

Försäljning av mineralgödsel för jord- och trädgårdsbruk under 2020/21

Serie:
MI30 - Gödselmedel och kalk i jordbruket
Språk:
Svenska
Urn:
urn:nbn:se:scb-2022-mi30sm2201_pdf
ISSN:
1654-3815 (Online)
Statistikansvarig:
Statistiska centralbyrån
Sveriges officiella statistik:
Ja
Publicerad:
2022-04-28
Förfrågningar:

Lea Wedén

010-479 60 13

lea.weden@scb.se